Tiến độ xây dựng Aio City Tên Lửa Quận Bình Tân tháng 3 năm 2022

Tiến độ xây dựng Aio City Tên Lửa Quận Bình Tân tháng 3 năm 2022.

Aio City Hoa Lâm là dự án căn hộ thuộc Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangry-La. ( Tên pháp lý dự án Khu Nhà Ở D2, Khu Nhà Ở D3 khu y tế kỹ thuật cao). Dự án có quy mô 2,4 ha được xây dựng 4 tòa tháp căn hộ cao 28 tầng bao gồm 2060 căn hộ và 69 căn shophoues kinh doanh.

Dự án xây dựng 4 Block như sau: 

  • - Block A
  • - Block I1
  • - Block I2
  • - Block O

Hiện nay công trường thi công đang xây dựng Block I2 và Block O đã lên đến tầng 8. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án vào Quý 4/2022 bàn giao đế tay khách hàng.

Tiến độ xây dựng Aio City Tên Lửa Quận Bình Tân tháng 3 năm 2022

Tiến độ xây dựng Aio City Tên Lửa Quận Bình Tân tháng 3 năm 2022

Tiến độ xây dựng Aio City Tên Lửa Quận Bình Tân tháng 3 năm 2022

Tiến độ xây dựng Aio City Tên Lửa Quận Bình Tân tháng 3 năm 2022

Tiến độ xây dựng Aio City Tên Lửa Quận Bình Tân tháng 3 năm 2022

Tiến độ xây dựng Aio City Tên Lửa Quận Bình Tân tháng 3 năm 2022

Tiến độ xây dựng Aio City Tên Lửa Quận Bình Tân tháng 3 năm 2022

Tiến độ xây dựng Aio City Tên Lửa Quận Bình Tân tháng 3 năm 2022

Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tiến độ xây dựng và thông tin dự án Aio city.