Thiết kế căn hộ

Aio City - thiết kế căn hộ.

aio city bình tân thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ

Aio City - Thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ.

Aio City thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh

Aio City - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 1 nhà vệ sinh.

aio city thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh

Aio City - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh.

aio city thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh

Aio City - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh.

aio city thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh

Aio City - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh Block A.

aio city thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh

Aio City - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh Block I1 và I2. Căn góc

aio city thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh

Aio City - Thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh.