Mặt bằng tổng quan

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT - SHOPHOUES

aio city mặt bằng tầng trệt - mặt bằng shophouse

MẶT BẰNG TẦNG 1 - SHOPHOUES ( TẦNG 2 )

aio city mat bang tang 2

MẶT BẰNG TẦNG 3 - TẦNG ĐỂ XE

aio city mat bang tầng 3

MẶT BẰNG TẦNG 4 - TẦNG ĐỂ XE

aio city mặt bằng tầng 4

MẶT BẰNG TẦNG 5 - TẦNG TIỆN ÍCH

aio city mặt bằng tầng 5

MẶT BẰNG TẦNG 6 - TẦNG CĂN HỘ

MẶT BẰNG TẦNG 7 - 28 - TẦNG CĂN HỘ